Verschil tussen groene en grijze stroom

Gebruikt u groene, of grijze stroom? U kunt er niet voor naar het stopcontact lopen om het te bekijken, aangezien het uiteindelijk gaat om dezelfde stroom, die bovendien volledig onzichtbaar is. Zoals u wellicht weet wordt groene stroom duurzaam opgewekt, maar hoe weet u nu zeker dat u ook daadwerkelijk de duurzame stroom ontvangt, wanneer u daarvoor betaalt? Uiteindelijk ontvangt iedereen een mix van groene en grijze stroom, maar draagt u wel degelijk bij aan een beter milieu.

Stroom is stroom
Het is allereerst goed om te weten dat er geen verschil bestaat in soorten stroom. Stroom is stroom en het valt bovendien op geen enkele manier te controleren welke soort stroom u ontvangt. Zodra u een stekker in het stopcontact steekt zal zowel de groene als de grijze stroom ervoor zorgen dat het apparaat begint te werken. Dat komt door het feit dat het uiteindelijke product van groene stroom niet anders is dan dat van grijze stroom. Het gaat om de manier waarop de stroom wordt opgewekt, iets waar achteraf niets meer van terug te zien is, of te merken valt.

Groene stroom wordt duurzaam opgewekt
Groene stroom wordt op een duurzame manier opgewekt, waardoor het mogelijk is om het te differentiëren van grijze stroom. Vanuit het verleden gebruiken we onder andere kolencentrales om stroom op te wekken, al zorgt dat voor een behoorlijke belasting op ons milieu. Sinds we erachter zijn dat dit flinke (blijvende) schade aan kan richten en er wel degelijk alternatieven beschikbaar zijn komen steeds meer energieleveranciers met groene stroom naar voren. Dit is stroom die op een duurzame manier wordt opgewekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een hernieuwbare bron als de zon, de wind of het water.

Verplichting voor energieleveranciers
Op het moment dat u besluit groene stroom af te gaan nemen wordt er niet ineens andere stroom door de kabels gestuurd, op weg naar uw adres. In plaats daarvan wordt uw energieleverancier als het ware verplicht om een klein beetje meer groene stroom in te kopen en er op die manier voor te zorgen dat de vraag hiernaar toeneemt. Er wordt op basis van het aantal klanten met groene stroom bepaald hoeveel hiervan ingekocht dient te worden. Op het moment dat 30% van de klanten groene stroom wenst te gebruiken dient men 30% groene en maximaal 70% grijze stroom in te kopen.

Groene en grijze stroom
Uiteindelijk maken we allemaal gebruik van dezelfde stroom en is het dus niet mogelijk om heel expliciet voor groene of grijze stroom te kiezen. Als 30% van de klanten groene stroom gebruikt krijgen alle klanten 30% groene stroom geleverd en is de rest nog altijd grijs. Dat neemt niet weg dat u uw steentje bij kunt dragen, aangezien het percentage verder op zal lopen wanneer u ook een ‘groene klant’ wordt. Het is dus wel degelijk verstandig om groene stroom af te gaan nemen, maar u zal daar vervolgens niets van merken in het gebruik van de elektriciteit.

Plaats een reactie