Nog veel winst te boeken wat betreft klimaatdoelen Nederland

Van alle landen in Europa presteert Nederland het slechtst op klimaatgebied. De klimaatdoelstellingen in 2020, die alle EU-landen willen behalen, zijn ver weg voor Nederland. De regering verwacht de achterstand te kunnen inlopen door de bouw van windmolens, maar de productie van duurzame elektriciteit uit windmolens stagneert juist in Nederland.

Alle EU-landen hebben klimaatdoelstellingen meegekregen voor de komende jaren om hun eigen energieopwekking meer toe te spitsen op duurzame bronnen. Elk land heeft verschillende opvattingen: zo moet Nederland volgend jaar zeker veertien procent van hun energie duurzaam opwekken. Maar daar komt het echter in de verste verte niet bij in de buurt: in 2017 werd slechts 6,6 procent van de energie opgewekt op een duurzame manier.

Nederland doet het daarmee het slechtst van alle EU-staten. Waar landen als landen als Finland, Letland, Denemarken en Oostenrijk al boven de dertig procent zitten, en Zweden zelfs boven de 50 procent, bungelt Nederland onderaan de lijstjes met Frankrijk en Ierland.

De achterstand die moet worden ingehaald wil de regering gaan inhalen door windmolenparken op zee te bouwen. Maar naast het feit dat deze parken pas na 2020 worden opgeleverd – en dus niet meetellen in de doelstellingen – stagneert de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt uit windmolens.

Stijging in opwekking duurzame energie – maar windmolens stagneert
Hoewel duurzame elektriciteit opgewekt uit windmolens de afgelopen jaren explosief steeg, nam dat percentage in 2018 slechts met drie procent toe. Die stagnatie wordt gewijd aan het feit dat er sinds 2016 amper windmolens zijn bijgebouwd – iets wat de overheid dus wel heeft gepland voor na 2020. Windmolens zijn heel belangrijk voor de duurzame energie in Nederland, aangezien ruim de helft van de duurzame energie opgewekt in Nederland uit windmolens komt.

De totale hoeveelheid duurzame elektriciteit die in 2018 werd opgewekt blijft ook stijgen: er werd maar liefst 1.3 kWh meer duurzame energie opgewekt dan het jaar ervoor. Momenteel wordt er jaarlijks 18 miljard kilowattuur opgewekt door onder andere windmolens en zonnepanelen.

Enorme stijging zonnepanelen
De toename in duurzame energie, opgewekt door windmolens, steekt schril af tegen de explosieve stijging in de stroomopbrengst uit zonnepanelen: een toename van 40 procent die wordt gewijd aan de plaatsing van nieuwe zonnepanelen. Zo werden er afgelopen jaar 4,6 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst, waardoor het totale opgestelde vermogen steeg naar 4.2 gigawatt en er in 2018 3,2 miljard kWh aan energie werd opgewekt. In 2017 was dat nog 2,9 gigawatt die 2,2 miljard kWh opwekten.

Plaats een reactie