De toekomst van onze energie: duurzaam delen

Het is een van de grootste vraagstukken van het huidige kabinet: hoe kunnen we het energiesysteem, dat door nieuwe technieken en klimaatverandering continu herziening behoeft, het best hervormen en waar ligt onze toekomst? Gemeenten testen verschillende manieren uit en doen daarbij in steeds grotere mate een beroep op de verantwoordelijkheid van de consument zelf.

Een van die gemeenten is Zaanstad, die de eigen bewoners wil gaan stimuleren hun energie te kopen of verkopen via een online energiemarktplaats. Vanwege de vele huishoudens die hun eigen zonnepanelen plaatsen en daarmee hun eigen energie opwekken gebeurt het steeds vaker dat huishoudens aan het einde van de maand energie overhouden. Energie die vak weer terugstroomt naar de leverancier, terwijl die ook verkocht kan worden aan andere klanten. De consument moet via deze energiemarktplaats meer de baas over de eigen energie worden en daarnaast moet de commerciële kant investeringen in groene energie stimuleren. Energie verkopen is zeker aantrekkelijk voor scholen, bedrijventerreinen en boerderijen, die nu al regelmatig via websites en fondsen particulieren laten mee-investeren in de plaatsing van zonnepanelen op hun daken. Het verkopen van groene energie moet deze vorm van energie delen een extra stimulans gaan geven.

De rol van de gemeente als innovator en stimulator van groene energie past in het profiel dat wordt gevraagd van beleidsbepalers van de toekomst van energie. Steeds meer gemeentes zoeken namelijk naar manieren om hun energiesysteem zo duurzaam mogelijk te maken, terwijl ook het belang van de consument een steeds grotere rol krijgt. Die stimulans komt in de praktijk niet altijd neer op directe investeringen, zo blijkt uit het voorbeeld van gemeente Rotterdam, hun bewoners betrekken in duurzame energieproductie via blockchain, waarbij particulieren steeds meer de baas worden over hun eigen energieproductie- en levering, zonder daarbij afhankelijk te zijn van grote bedrijven. De gemeente zorgt er het delen van data voor dat vooral het hele systeem soepeler moet gaan lopen om zo het maximale uit duurzame energie te halen.

De energiemarkt is een zeer ingewikkelde, waarbij bedrijven uit allerlei takken een rol spelen. Om de rol van de particulier daarin belangrijker te maken, en daarbij makkelijk te begrijpen, is in Rotterdam blockchain in gezet, een type netwerk dat vooral bekend is geworden door de betrouwbare inzet in de ontwikkeling van de cryptovaluta bitcoin, waarbij alle deelnemers gelijkwaardig zijn wat betreft de verspreiding, bewerking en inzage van de data in dit netwerk.

In de praktijk betekent dat er in Rotterdam vier projecten worden ontwikkeld, waarbij de ontwikkeling en verspreiding van duurzame energie centraal staat. Zo wil Eneco de administratie van warmtelevering, waarbij goed wordt gekeken waar in de stad de meeste hitte vandaan komt en waar de meeste warmte nodig is, inzichtelijker maken via blockchain.

Andere ideeën zijn een applicatie waarmee particulieren via blockchain makkelijker hun energie kunnen delen,  een slimme energiemeter waarbij de gegevens via blockchain inzichtelijk worden gemaakt en een platform die investeringen in windenergie moet stimuleren door de data begrijpelijker te maken via blockchain.

Plaats een reactie