Overheden op alle niveaus zetten in op duurzame energie

Van de EU tot de lokale gemeente: duurzame energie is de inzet als het gaat om de lange termijn. Een keuze die steeds makkelijker wordt gemaakt, doordat de belastingen op bijvoorbeeld aardgas steeds hoger worden. Duurzame energie heeft de toekomst, of je dat nu wilt of niet.

Op Europees niveau…

De tijden dat kolencentrales de lucht grijs kleurden en dat de gasbubbel in Groningen een oneindige luxe leek, lijken voorbij. Waar de afgelopen jaren al meer en meer werd ingezet op groenere energie, met hoopgevende akkoorden als het Klimaatakkoord in Parijs als een van de hoogtepunten, lijkt het wat de EU betreft niet snel genoeg te kunnen gaan. Deze zomer werd afgesproken dat 32 procent van alle energie in 2030 duurzaam moet zijn. Dat is veel, zeker kijkende naar het feit dat dat aantal eerder op 27 procent lag.

Daarnaast mag het aandeel van voedselgewassen als soja en palmolie als biobrandstof niet meer groeien vanaf 2020, en moet het worden afgebouwd tot 2030. Deze biobrandstoffen brengen geen directe schade toe aan het milieu, maar voor productie wordt veel regenwoud gekapt, en de plantages worden vaak in verband gebracht met onder andere kinderarbeid.

Op nationaal niveau…

Niet alleen op Europees niveau, ook de nationale overheid doet meer om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Zo moet het gebruik van aardgas en de uitstoot van CO2 sterk worden teruggedrongen. Dat lijkt een behoorlijke opgaven, nu 90 procent van de huishoudens in Nederlands nog wordt verwarmd door een gasgestookte cv-ketel. Als maatregel wordt geopperd dat de energiebelasting op aardgas de komende twaalf jaar met 75 procent moet stijgen, door een adviesorgaan geleid door Diederik Samsom. Belasting op stroom moet juist verlaagd worden, als stimulans. Dergelijke maatregelen moeten zorgen dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent is gedaald. Veelbelovende plannen – maar sommige lokale overheden nemen het initiatief zelf.

…en op lokaal niveau.

De provincie Groningen, enkele gemeenten en lokale overheidsinstanties hebben het plan opgevat om samen duurzame energie in te gaan kopen. Dat willen ze doen bij Eneco en EnergieVanOns, een organisatie die energie uit Groningen verkoopt. Bruggen, sluizen, straatlantaarns en overheidsgebouwen: ze moeten voorzien worden van energie opgewekt in Groningen zelf.

De deelnemende lokale overheden zetten daarnaast in op de bouw van meer zonne- en windenergieparken. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, want naast de lokaal opgewekte, groene energie die dat opbrengt zorgt het voor meer werkgelegenheid in de regio. Groningen is de eerste provincie met een dergelijk akkoord, dat in totaal voor 60 miljoen kWh per jaar aan energie moet gaan zorgen.

Plaats een reactie