Samenwerking burgers en bestuurders maakt energieneutrale samenleving mogelijk

De overheid heeft ambitieuze doelstellingen gesteld met betrekking tot duurzame energie, het is aan de burgers en bestuurders om plannen te ontwikkelen die het mogelijk maken deze doelen te behalen. In de praktijk blijkt steeds vaker dat bewoners van dorpen of wijken de handen ineen slaan, waarmee ze invulling geven aan de concrete plannen van gemeenten en provincies om toe te werken naar een energieneutrale samenleving.

Gemeente Ermelo in 2030 energieneutraal
Een goed voorbeeld is de gemeente Ermelo, die 5 jaar geleden een plan opstelde om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Dat betekent dat Ermelo op dat moment net zoveel groene energie opwekt, als dat het aan de andere kant gebruikt. Inmiddels heeft er een evaluatie van de plannen en de voortgang plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de afgelopen 5 jaar zo’n 8% van de doelstelling is behaald. De gemeente is niet ontevreden over de voortgang, maar wijst er aan de andere kant op dat het onder andere van belang is om het energieverbruik af te laten nemen. Verder is het volgens Progressief Ermelo van belang dat bestuurders met burgers in gesprek gaan, om samen initiatieven op te starten om meer duurzame energie op te kunnen wekken.

Flevoland al in 2020 energieneutraal
Ook in Flevoland is men al een aantal jaren bezig met energieneutraliteit, een doelstelling die de provincie zelfs al in 2020 verwacht te behalen. Volgens de provincie levert dat niet alleen een flinke reductie aan CO2-uitstoot op, een energieneutrale samenleving brengt daarnaast geld in het laatje. Flevoland wijst onder andere op het Windpark Noordoostpolder dat energie gaat leveren en de teller voor een energieneutrale werkwijze naar 80% zal brengen. Flevoland ligt daarmee goed op koers en verwacht de doelstelling nog voor 2020 te behalen. De provincie zet daarnaast groots in op zonne-energie, de groei daarvan is relatief zelfs groter dan die van windenergie in het gebied.

Initiatieven van bewoners
Het zijn vooral de initiatieven van bewoners die er in de wijken en dorpen voor moeten zorgen dat we meer duurzaam met energie op kunnen gaan. Zij delen auto’s, kunnen energie besparen of opwekken, moestuinen aanleggen en repaircafés organiseren. Zij kunnen dergelijke initiatieven onder andere aanmelden op www.lsabewoners.nl, om ook anderen daarvoor enthousiast te maken. Des te meer initiatieven er worden ontplooid, des te groter de kans is dat we de deeleconomie goed vorm kunnen geven, we lokale voeding kunnen eten en we meer energie besparen en duurzaam opwekken. Een goede samenwerking tussen burgers en bestuurders maakt op die manier een energieneutrale samenleving mogelijk.

Plaats een reactie