Rechter dwingt Nederland uitstoot broeikasgassen terug te dringen

De Nederlandse overheid moet de uitstoot van CO2 in 2020 hebben teruggedrongen met minimaal 25% ten opzichte van het jaar 1990. Dat vormt de strekking van een uitspraak van een rechter in Den Haag, die daarmee meeging in de eis van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. De organisatie wist zich gesteund door bijna 900 mede-eisers, die tevens van mening zijn dat Nederland te weinig doet om haar burgers te beschermen tegen de gevaren van de uitstoot van teveel broeikasgas.

Overheid moet burgers beschermen
Volgens de rechter is het de plicht van de Nederlandse overheid om burgers te beschermen tegen het gevaar van teveel CO2-uitstoot. De rechter kwam tot de conclusie dat de klimaatverandering inderdaad wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen en dat belangrijke gevaren voor de burger op kan leveren. Het is de taak van de Staat om een controle uit te voeren op de uitstoot van CO2. Bovendien oordeelde de rechter dat de kosten om de uitstoot terug te dringen niet onaanvaardbaar hoog zijn, waardoor de overheid bedrijven zonder economische problemen kan verplichten hier meer aan te doen. Bovendien mag Nederland zich van de rechter niet verschuilen achter het feit dat andere landen hun doelstellingen niet halen, Nederland dient zich te houden aan een reductie van 25 – 40% ten opzichte van 1990.

Urgenda blij met de uitspraak
Actie-organisatie voor meer duurzaamheid Urgenda is blij met de uitspraak en geeft bij monde van directeur Marjan Minnesma aan dat het nu duidelijk is dat klimaatverandering een groot probleem is en landen er alles aan moeten doen de burgers hiertegen te beschermen. De rechter heeft aangetoond de burger te hulp te kunnen schieten wanneer de overheid zich niet aan haar taak houdt. Tijdens de uitspraak van de rechter was er in de zaal al gejuich te horen, onder andere van de mede-eisers die tevens van mening zijn dat er meer actie vanuit de overheid moet komen.

Onrechtmatig handelen door de overheid
De rechter gaf aan dat er sprake is van ‘onrechtmatig handelen’ door de overheid, waardoor een dergelijke kwestie in de rechtbank thuishoort. Overigens heeft de uitspraak alleen betrekking op de ondergrens die was afgesproken; 25% minder CO2-uitstoot in 2020, ten opzichte van 1990. Sommige landen gaan vrijwillig verder dan dat, het is helaas niet mogelijk om de Nederlandse overheid daar met een gerechtelijke uitspraak toe te verplichten.

Plaats een reactie