Investeren in duurzame energie loont

Duurzame energie en economische groei; ze blijken in veel gevallen hand in hand te gaan. Het aantal investeringen in duurzame energie nam de laatste tijd toe en heeft geleid tot meer economische groei. Daarnaast blijkt het de moeite waard energie te besparen, iets waarvoor zowel directe als indirecte beloningen beschikbaar zijn. Wat dat betreft lijken de randvoorwaarden aanwezig om aan de duurzaamheid van Nederland te werken, met name omdat we in Europa niet bepaald voorop lopen met de ontwikkelingen.

Economische groei dankzij meer duurzaamheid
De Verenigde Naties hebben laten berekenen dat landen die jaarlijks 1,5% van hun Bruto Nationaal Product investeren in duurzame energie een gezonde economische groei in stand zullen kunnen houden. Investeringen in duurzame energie leveren op dit moment meer banen op dan investeringen in fossiele brandstoffen. Het onderzoek richtte zich op Brazilië, Duitsland, Indonesië, Zuid-Afrika en Zuid-Korea; uit de resultaten blijkt dat duurzaamheid en economische groei elkaar niet uit hoeven te sluiten. Sterker nog, de investeringen in duurzame energie zorgen voor een meer duurzame economische groei die ook in de loop der jaren stand kan houden.

Meer investeringen in duurzame energie
Een aantal landen is op de goede weg, de investeringen in duurzame energie waren het afgelopen jaar groter dan de investeringen in fossiele energiebronnen. In 2014 was er sprake van 17% meer investeringen, waar een totaalbedrag van 270 miljard dollar mee gemoeid was. De investeringen zijn daarmee bijna terug op de 279 miljard uit het piekjaar in 2011. Het zijn vooral de ontwikkelingslanden die veel investeren in duurzame energie, zij besteedden 131 miljard en waren daarmee goed voor bijna de helft van het totale bedrag. Van alle nieuwe capaciteit die werd toegevoegd in 2014 was zo’n 59% duurzaam, waarmee er sprake lijkt van een duidelijke ommekeer.

Energie besparen loont
Daarnaast levert energie besparen een direct voordeel op en is Uneto-VNI van mening dat dit ook indirect interessant zou moeten worden. Het is immers niet alleen van belang om meer duurzame energie op te wekken, we zouden daar ook zuiniger mee om moeten gaan. De brancheorganisatie is van mening dat het besparen van energie fiscale voordelen op zou moeten leveren. Het is op die manier mogelijk om bedrijven en consumenten verder te stimuleren de CO2-uitstoot terug te brengen en bovendien de energierekening betaalbaar te houden.

Plaats een reactie