Ontwikkelingen en onderzoeken binnen het elektrisch autorijden

Het Europees Milieuagentschap heeft geschat dat in 2050 ongeveer 80% van de auto’s elektrisch zal zijn. De schatting is gemaakt op basis van de trend dat er een trage maar gestage groei is van het aantal elektrische auto’s en oplaadpalen. Als 80% van de auto’s elektrisch rijdt, betekent dit een toename van slechts 9.5% van het totale elektriciteitsverbruik. Dat er relatief weinig elektriciteit nodig is, is omdat elektrische motoren veel efficiënter zijn dan verbrandingsmotoren. Het betekent dat er over ruim drie decennia genoeg elektriciteit beschikbaar zal zijn voor vele miljoenen elektrische auto’s binnen de Europese Unie. Deze elektriciteit zal bovendien op milieuvriendelijke manier worden opgewekt. Verder wordt 25% van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de transportsector. Als de voorspelling uitkomt, dan betekent het een flinke reductie in de uitstoot van broeikasgas.

Op korte termijn beginnen vijf steden, namelijk Leuven, Amsterdam, Hamburg, Leicester en Oslo, met een experiment dat het opslaan van zonne-energie gedurende de dag faciliteert. De energie wordt opgeslagen in auto’s die zowel een accu hebben als zonnepanelen, in plaats van ofwel alleen zonnepanelen ofwel alleen een accu. De auto wordt het meest gebruikt tijdens momenten dat er weinig zonlicht is; in de ochtend- en avondspits. Het idee is om de auto gedurende de dag op te laden, zodat de energie gebruikt kan worden op de benodigde tijden. Bovendien wordt zo het elektriciteitsnet minder belast op de twee drukste tijden van de dag. Als de auto’s energie over houden, kan het zelfs worden teruggeleverd aan de buurt. Het project heet ‘Vehicle2grid’.

Ten derde lekte begin vorige maand uit, dat Shell van plan is elektriciteit te gaan verkopen aan automobilisten met een elektrische auto. Het plan is dit te doen via het plaatsen van oplaadpalen bij tankstations. In de UK rijden er 20000 volledig elektrische auto’s rond. In Nederland is dat 10000 en nog 90000 hybriden. Het doel van de overheid is dat er over vier jaar 200000 elektrische auto’s rondrijden in Nederland.

Ook opmerkelijk is een onderzoek dat Nissan heeft uitgevoerd onder mensen geboren in de jaren 1982 tot en met 2004, oftewel onder zogenaamde ‘millenials’. Het doel van het onderzoek was ondermeer te peilen hoe millenials denken over het rijden in elektrische auto’s. Het bleek dat ze elektrisch rijden als de beste manier beschouwen om hun leven te verduurzamen. Het aantal ondervraagden betrof 2500. Ze kwamen uit de UK, Frankijk, Italië, Spanje en Duitsland.

Plaats een reactie