Energiecoöperaties Energie Gilze Rijen, Beng!, Jumpstart en partners op de bres voor groene energie

Tijdens de zomer kwam er veel nieuws naar buiten over energiecoöperaties die, samen met partners, hun steentje bij proberen te dragen aan de energie- en klimaatproblematiek.

Gilze Rijen klimaatneutraal
In Noord-Brabant vinden we Energie Gilze Rijen die zich een klimaatneutraal Rijen tot doel heeft gesteld. Het doel moet bereikt worden voor 2030. De coöperatie gaat zich hard maken voor het meer toepassen van groene energiebronnen zoals zonnepanelen, zonneboilers, het plaatsen van windmolens en isolatie van het huis. Naast klimaatneutraliteit wordt er gestreefd naar lagere energielasten.

Utrecht energieneutraal voor 2030
In Utrecht werken de gemeente de Bilt, de energiecoöperatie Beng! en 14 uit het bedrijfsleven stammende partners sinds kort samen om energieneutraal te worden voor 2030. Energieneutraliteit houdt in dat er net zo veel energie verbruikt wordt als dat er wordt opgewekt. Om de samenwerking te bezegelen werd er een intentieverklaring ondertekend. Voorafgaand aan de ondertekening zijn er twee samenkomsten geweest om de mogelijkheden te onderzoeken. De conclusie van deze samenkomsten was dat er hard gewerkt moet worden om de doelstellingen te halen, maar dat het wel mogelijk is omdat er veel manieren zijn om groene energie op te wekken en energie te besparen. Alle deelnemende partijen zijn met eigen initiatieven en plannen gekomen. Deze worden dit najaar verder uitgedacht door middel van het schrijven van een actieplan. Het schrijven hiervan wordt geassisteerd door een procesbegeleider.

Samen biogas produceren
FrieslandCampina is de oprichter van de bovengenoemde coöperatie Jumpstart. Het doel van Jumpstart is om samen met boeren biogas te produceren. Dit gas kan worden gewonnen uit mest door middel van mono-mestvergisters. Het vergisten van mest op deze manier vormt een oplossing voor de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij veeteelt. Mono-mestvergisters zijn voor de meeste boeren onbetaalbaar, wat de motivatie achter Jumpstarts plan is overheidssubsidie aan te vragen. De prijs van €800000 voor een van deze apparaten is de reden dat ze op dit moment nauwelijks gebruikt worden, terwijl ze efficiënt zijn en het gecreëerde gas meteen het gasnet in kan voor gebruik. Er is €8 miljard aan overheidssubsidie beschikbaar gesteld door minister Henk Kamp van Economische Zaken via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Jumpstarts eerste doel is het samenbrengen van 200 boeren voor meer slagkracht. Collectief zijn financieringsafspraken makkelijker te maken. Daarnaast kan de samenwerking het delen van kennis en ervaring verbeteren. Jumpstart streeft ernaar binnen een paar jaar wel 1000 boeren te hebben samengebracht. Over ongeveer twee weken stelt FrieslandCampina meer informatie beschikbaar over haar biogasplannen.

Plaats een reactie