Nieuwe structuren voor elektriciteit

In de toekomst zal de structuur en regulering van het elektriciteitsnet er anders uitzien dan hoe we dat nu gewend zijn. Dat komt onder andere door het feit dat de vraag naar stroom met 70% toe zal nemen. Aan de andere kant voegen we steeds meer duurzame energie toe, die helaas minder stabiel is dan de traditionele bronnen waaruit we energie kunnen halen. Op het moment dat de zon niet schijnt of er weinig wind staat dienen lampen het immers wel gewoon te doen, waardoor er een nieuwe structuur nodig is.

Grote grijze masten
We maken op dit moment gebruik van bekende grote grijze masten, die ervoor zorgen dat de elektriciteit beschikbaar is op de plaats waar we dit nodig hebben. Volgens Theo Bosma, van DNV KEMA, zal dit op zich niet gaan veranderen. Dat neemt volgens hem niet weg dat er een nieuwe ‘supersnelweg’ aangelegd zal worden, boven het huidige netwerk. We kunnen de huidige verbindingen het best zien als de N-wegen, die we vervolgens weer vertakken naar de lokale wegen voor duurzame energie. De snelwegen die hierboven komen moeten ervoor gaan zorgen dat er altijd voldoende energie beschikbaar is op de plaats waar we er gebruik van wensen te maken.

Fluctuatie van energie
Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van zowel super grids als smart grids. Dit zijn twee oplossingen die ervoor zorgen dat de energie op een goede manier over een gebied kan worden verdeeld, bijvoorbeeld wanneer we meer gebruik gaan maken van duurzame vormen van energie. Met name de zonnepanelen op de daken zijn dan op een slimme manier in te zetten. Het is met een smart grid mogelijk om de problemen op lokaal niveau aan te pakken, waardoor het aanbod aan energie op een slimme manier gecombineerd kan worden met de vraag die er op dat moment ontstaat.

Plaats een reactie