Nederland houdt Europa niet bij met energiedoelstellingen

De Europese Unie is goed op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te halen. Dat lukt overigens niet dankzij Nederland, aangezien we in ons land achterlopen en de benchmarks opnieuw niet hebben gehaald. Europa dient te voldoen aan de ‘3 x 20’ doelstellingen. De uitstoot van broeikasgas dient 20% lager te liggen dan in 1990, er dient 20% hernieuwbare energie opgewekt te worden en er dient een energiebesparing van 20% doorgevoerd te worden. De uitstoot van broeikasgas lag in 2013 al 19,8% lager, het aandeel hernieuwbare energie was in 2013 15% en ook met de energiebesparingen loopt het behoorlijk goed.

16 procent duurzame energie in 2023
Nederland loopt echter hopeloos achter ten opzichte van de andere landen in Europa. In Nederland hebben we slechts één van de drie doelstellingen behaalt, we schieten tekort op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Naast ons heeft alleen Luxemburg slechts één doelstelling behaald, een groot deel van de landen heeft er al twee of zelfs drie behaald.

Nederland had oorspronkelijk als doel om in 2020 14% van alle energie duurzaam op te wekken. Dat doel lijkt lastig haalbaar, vandaar dat Nederland zich richt op 16% duurzame energie in 2023. We hebben op die manier iets meer tijd om plannen van de grond te tillen, die ervoor moeten zorgen dat we op een meer duurzame wijze met energie om kunnen gaan. Indien we het doel behalen wordt het mogelijk om bijna een miljoen huishoudens in 2023 van duurzame energie te voorzien.

€70 miljoen beschikbaar voor duurzame energie
De overheid werkt hard aan maatregelen om het aandeel duurzame energie omhoog te brengen, bijvoorbeeld door huishoudens en ondernemers te stimuleren investeringen te doen. Het is vanaf volgend jaar weer mogelijk om subsidie aan te vragen, er is een pot van 70 miljoen beschikbaar voor duurzame initiatieven.

Bovendien zal de overheid de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) verruimen, zodat meer ondernemingen daar gebruik van kunnen maken. De huidige pot van 3,5 miljard wordt vergroot tot 8 miljard euro. Deze pot is er overigens alleen voor bedrijven, al betalen huishoudens wel mee door middel van de opslag voor duurzame energie. De Vereniging Eigen Huis vindt de nieuwe subsidiepot van 70 miljoen euro een goed begin, maar geeft aan de andere kant ook aan dat het per huishouden slechts zal gaan om een paar tientjes aan voordeel.

Plaats een reactie