Groen gas uit rundermest daadwerkelijk in gasnet gebruikt

Groene stroom kennen we inmiddels allemaal, inmiddels doen zich mogelijkheden voor op het gebied van groen gas. Ras en Zonen uit Den Bommel is het eerste agrarische bedrijf in Nederland dat groen gas uit 100% rundermest aan het aardgasnet levert. Dat betekent dat we gebruik kunnen maken van groen gas voor de verwarming van ons water en onze woningen, naast de groene stroom die we afnemen voor onze elektrische apparaten en verlichting.

200.000 kubieke meter per jaar
Energieleverancier Essent heeft een deal gesloten met het agrarische bedrijf en heeft aangegeven de volledige productie af te gaan nemen. Het gaat om 200.000 kubieke meter gas per jaar, dat volledig groen wordt ‘opgewekt’. Essent lijkt daarmee het startschot te geven voor een revolutie op het gebied van gas, die ervoor moeten gaan zorgen dat we ook daar op een meer duurzame manier gebruik van kunnen gaan maken.

Een miljard kubieke meter groen gas
Indien de methode aanslaat bij andere agrarische bedrijven is het naar verwachting mogelijk om op jaarbasis 1.000.000.000 kubieke meter aan gas af te gaan nemen. Het gaat om een miljard kubieke meter gas per jaar, waardoor zich een enorme kans voordoet om op een meer duurzame wijze om te gaan met onze energiebehoefte. We kunnen dit gas in Nederland produceren en er daarmee voor zorgen dat we in onze eigen behoefte kunnen voorzien of het gas exporteren naar het buitenland.

Afschaffing van het melkquotum
Het is onder andere de afschaffing van het melkquotum dat kansen biedt op dit gebied. Boeren krijgen de kans om hun veestapel uit te breiden, waardoor ze als bijproduct meer gas uit rundermest kunnen gaan opwekken en er daarmee voor zorgen dat we op grotere schaal gebruik kunnen maken van het duurzame en groene gas. Aan de andere kant is er sprake van een mestverwerkingsverplichting. Dit betekent dat er minder nitraat en fosfaat uit deze rundermest in de bodem en het grondwater terecht mag komen. Op die manier wil de overheid er ondanks het afschaffen van het melkquotum voor zorgen dat dit uiteindelijk geen schadelijke gevolgen voor de natuur en het milieu zal hebben.

Jaap-Jan Ras van Ras en Zonen laat weten dat hij gebruik maakt van een mono-mestvergister, om de mestvoorraad op een nuttige manier te kunnen gebruiken. Het bedrijf gebruikt de technologie om op een commerciële wijze groen gas te produceren. Dankzij de samenwerking met Essent is het ook daadwerkelijk mogelijk om het gas te leveren aan het lokale aardgasnet, zodat huishoudens en bedrijven daar gebruik van kunnen maken voor de verwarming van hun water of de centrale verwarming.

Kant-en-klare dienst voor groen gas
Essent heeft samen met het agrarische bedrijf een kant-en-klare methode ontwikkeld om de invoeding van gas door agrariërs mogelijk te maken. Zij hebben de mogelijkheid om een mono-mestvergister op boerderijniveau te exploiteren. De kans is groot dat meerdere boerenbedrijven zich binnenkort zullen aansluiten, zodat we op een meer grote schaal gebruik kunnen gaan maken van het groene gas.

Plaats een reactie