Hoeveel energie- en milieubelasting betalen we eigenlijk in Nederland?

Betalen we daadwerkelijk zoveel energie- en milieubelasting? In 2014 werd er €24 miljard aan milieubelastingen en -heffingen geïnd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat daarmee inzichtelijk maakt dat het gaat om 16,2% van de totale belastingopbrengsten. Vergeleken met andere Europese landen ligt de belasting po bijvoorbeeld energie relatief hoog.

Toch gaat het om meer dan alleen energiebelasting. We betalen bijvoorbeeld €5,4 miljard aan motorrijtuigenbelasting, €7,9 miljard aan accijnzen op brandstoffen. De energiebelasting op aardgas en elektriciteit is goed voor €4,4 miljard euro. Bijzondere ontwikkelingen binnen de milieubelastingen zijn bijvoorbeeld een afname van de BPM, terwijl de motorrijtuigenbelasting aan de andere kant juist is toegenomen.

Vergelijking met andere landen
Binnen het totaal vormden milieubelastingen in 2013 zo’n 9% van alle ontvangen belastingen, inclusief de sociale premies die we betalen. Alleen in Griekenland, Kroatië, Bulgarije en Slovenië lag dit aandeel hoger. Nederland staat binnen Europa daarnaast op de 5e plaats wanneer we de ontvangen milieubelastingen afzetten tegen de omvang van de totale economie. Die verhouding bedroeg in 2013 in Nederland 3,3%, terwijl er gemiddeld genomen in Europa sprake is van 2,5%.

Nederland blinkt daarnaast uit in de belasting op een liter benzine (Euro 95), we betalen in ons land de hoogste accijnzen van heel Europa. Het gaat om meer dan een euro per liter, iets dat alleen Italië ons nadoet. Nederland is koploper op dit gebied, terwijl de accijnzen in bijvoorbeeld Bulgarije, Estland en Luxemburg aan de andere kant juist veel lager liggen.

Energiebelasting in 2016
Uiteraard werkt het kabinet doorlopend aan plannen om de belastingdruk te verlagen of in ieder geval eerlijk te verdelen. Uit de plannen die rond Prinsjesdag bekend werden gemaakt blijkt nog weinig over de heffingskorting voor 2016, net als de Opslag Duurzame Energie in 2016. Wel is op dit moment al bekend dat er meer korting komt voor initiatieven die lokaal energie opwekken. Er geldt nu een korting van 7,5 cent per kWh op de energiebelasting, vanaf 2016 gaat het om 9 cent korting en neemt de belastingdruk dus wat af voor een ieder die lokaal energie opwekt.

Hogere energiebelasting vanwege voordeel kolencentrales
Aan de andere kant komt er een kostenpost bij voor de consument, omdat energiebedrijven die elektriciteit opwekken met kolen daar vanaf 2016 geen kolenbelasting over hoeven te betalen. De overheid kiest ervoor om de energiebelasting op aardgas voor huishoudens met 4,5% te verhogen, om de gederfde inkomsten te kunnen compenseren. Wat dat betreft lijkt het aangeboden voordeel al direct weer in rook op te gaan.

Plaats een reactie