Hoge energiebelasting op stroom uitgesplitst

De energiebelasting op stroom ligt 5x hoger dan die op aardgas, ook wanneer er sprake is van duurzame energie. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging De Groene Zaak en Eneco. De beide partijen willen er bij het kabinet op aandringen om de energiebelasting deels te verschuiven naar aardgas, waardoor de lasten op elektriciteit kunnen afnemen. Een kleinverbruiker betaalt momenteel €6,72 voor een gigajoule aan aardgas, terwijl een gigajoule aan elektriciteit €33,22 moet kosten. Een energiegebruiker wordt gestraft voor het gebruik van elektriciteit voor de verwarming en warm water, terwijl dit veel meer mogelijkheden biedt op het gebied van duurzaamheid.

Energiebelasting en Btw
We betalen in Nederland energiebelasting over zowel de levering en het verbruik van aardgas en elektriciteit. Uiteraard geldt die belasting alleen voor de energie die we afnemen bij energieleveranciers, zelf opgewekte energie is daar vrij van. De energiebelasting bedraagt €0,1447 per kWh aan stroom en €0,2312 per kubieke meter gas, inclusief de Btw die we daarover betalen. Daarnaast betalen we Btw over de energie zelf, op dit moment is het percentage daarvoor 21%. Er is wat dat betreft sprake van een dubbele belasting op energie.

Opslag duurzame energie en heffingskorting
Om subsidies voor duurzame energie mogelijk te maken is er daarnaast sprake van een opslag duurzame energie. Dit is een heffing die opnieuw geldt voor zowel elektriciteit als aardgas. De regeling bestaat sinds 2013 en zorgt voor een extra kostenpost van €0,0043 per kWh en €0,0089 per kubieke meter gas, inclusief de Btw. De opslag duurzame energie maakt onderdeel uit van de bredere energiebelasting en wordt daarbij opgeteld om op de jaarafrekening een eenduidig bedrag te vormen.

Aan de andere kant is er voor particulieren een heffingskorting, die leidt tot een belastingvermindering van de energiebelasting. Een deel van het energieverbruik valt aan te merken als een basisbehoefte, vandaar dat ieder huishouden jaarlijks €377,33 (inclusief Btw) aan heffingskorting ontvangt. In de praktijk betekent dit dat huishoudens een flinke korting krijgen op de energierekening. Na aftrek van de heffingskorting gaat er bij een gemiddeld gezin zo’n 45% van de kosten op aan belastingen, waardoor deze een flinke druk uitoefenen op de totale kosten per jaar.

Plaats een reactie