Iedereen zegt het: de energierekening gaat omhoog komende jaren

Weinig positieve berichten vanuit de energiesector. De politiek, de banken en autoriteiten, bij allemaal is de boodschap hetzelfde: de komende jaren gaan we tientallen euro´s meer betalen voor energie. Veel meer dan we verwacht hadden, door verschillende oorzaken.

De stijgingen zijn schattingen en de exacte verhogingen zijn afhankelijk van de energieprijs, maar uit een recent rapport van ABN Amro´s economisch bureau blijkt dat energie niet goedkoper en waarschijnlijk alleen maar duurder gaat worden, los van de voornemens van het nieuwe kabinet.

Het wordt namelijk steeds duurder om hernieuwbare energie op te slaan. Er is een groot aanbod aan groene stroom, maar de opslag van duurzame energie op momenten dat er geen gebruik gemaakt wordt van elektriciteit door huishoudens kent maar een beperkte capaciteit. Om die capaciteit te verhogen zijn investeringen nodig die de consument volgens ABN in de energierekening gaat terug zien.

Een andere reden die ABN geeft is dat de vraag naar elektriciteit in het algemeen stijgt. Het gaat beter met de economie, we proberen minder gebruik te maken van fossiele brandstof en elektrische transport neemt toe: allemaal redenen dat de vraag naar elektriciteit toeneemt. Ook noemt ABN het feit dat elektriciteitsproducenten die meer elektriciteit willen opwekken in het nieuwe kabinet een nieuwe minimale CO2-prijs moeten betalen. Een prijs die met maar liefst 10 procent is verhoogd naar vier euro, en tevens een prijs die deze producenten niet zelf gaan betalen: de consument zal ervoor opdraaien middels verhogen op de energierekening.

Als laatste noemt ABN dat we, zoals gezegd, proberen afstand te nemen van fossiele brandstoffen. Door sluiting van kolencentrales in Nederland en kerncentrales in Frankrijk en België ontstaat er een grotere vraag naar olie en gas. Maar het is duurder om met gas elektriciteit op te wekken dan met kolen, terwijl de vraag ook nog eens toeneemt. Al deze bovengenoemde redenen zouden er volgens ABN aan moeten bijdragen dat energie alleen maar duurder wordt, iets waar de consument voor gaat betalen.

De politiek ontkent dat niet. Minister Wiebes van Klimaat moest al drie keer met een hoger kostenplaatje komen om de verhogingen in de energierekening voor de komende jaren te presenteren. Momenteel staat de teller op een verhoging van 175 euro in 2021, een verhoging die naast belastingen te wijten is aan hogere transportkosten. Gemeentes heffen namelijk belasting op energiekabels, terwijl ook Autoriteit Consument & Markt (ACM), met nieuwe tarievenbesluiten is gekomen rondom de transportkosten voor energie voor volgend jaar, nadat stijgingen van lokale netbeheerders waren doorberekend op de energierekening van de consument.

Plaats een reactie