Aandeel hernieuwbare energie loopt sterk op in Nederland

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland loopt flink op, in lijn met de plannen om in 2020 minstens 14% van alle energie uit hernieuwbare bronnen te halen. In 2013 maakten we nog voor 4,8% gebruik van hernieuwbare energie, in 2014 lag dat percentage op 5,6. Dat betekent een stijging van bijna 17%.

Het is nog niet voldoende om op korte termijn aan de gestelde doelstellingen te voldoen, maar het laat zien dat we in Nederland op de goede weg zijn. Overigens hebben we de stijging van 0,8 procentpunt grotendeels te danken aan een daling van het totale energieverbruik. We maakte in 2014 bijvoorbeeld minder gebruik van aardgas, omdat het gemiddeld warmer was. Het aandeel hernieuwbare energie werd daardoor automatisch groter. Daarnaast nam de afzet van motorbrandstoffen flink af, waardoor er een dubbele daling van de vraag naar energie plaatsvond. Het valt wat dat betreft te bezien of de stijging van het aandeel hernieuwbare energie door zal zetten op het moment dat we weer meer energie gaan gebruiken.

Zeewolde en Tilburg lopen voorop
Binnen Nederland zijn het onder andere Zeewolde, Dalfsen en Eersel die voorop lopen. Dit zijn de gemeenten die zorgen voor de grootste hoeveelheid opgewekte zonne-energie per inwoner. Dit lijkt onder andere te maken te hebben met de actieve steunmaatregelen uit die gemeenten, om bewoners te stimuleren gebruik te maken van zonnepanelen. Ze faciliteren bijvoorbeeld zonnevelden en zorgen er met de stimulatie van collectieve inkoop voor dat meer mensen daar gebruik van maken. In Zeewolde hebben onder andere veel boeren gebruik gemaakt van een regeling om asbestdaken op een voordelige manier te vervangen en daar zonnepanelen op te plaatsen.

Van de 10 grootste steden in Nederland is het Tilburg dat aan kop gaat wanneer we kijken naar de hoeveelheid opgewekte zonne-energie per inwoner. Dat neemt echter niet weg dat Tilburg zo’n 300 kleinere gemeenten voor moet laten, wat aangeeft dat er in de grote steden in Nederland nog een wereld te winnen valt. Gemeenten die actief aan de slag gaan met de stimulatie van bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen scoren gemakkelijk beter dan het gemiddelde. Om de doelstellingen uit het energieakkoord te halen moet er nog aardig wat gebeuren, aangezien we voorlopig niet in de buurt komen bij de 14% hernieuwbare energie die we in 2020 willen bereiken.

Plaats een reactie