Gebruik van restwarmte vraagt om aanpassingen bestaande woningen

Bestaande woningen zijn op dit moment vaak ongeschikt voor het gebruik van restwarmte of aardwarmte. Minister Kamp heeft aangegeven dat hij daar de komende jaren groots op in wil zetten. Bij nieuwbouw kan daar standaard rekening mee worden gehouden, bestaande woningen vragen om aanpassingen. Zonder die aanpassingen kunnen we daar niet zomaar gebruik van maken, waardoor de besparing in eerste instantie meer voeten in de aarde heeft dan het wellicht lijkt.

Overstappen naar aardwarmte
De bewindsman is van mening dat minder huizen en bedrijven gebruik zouden moeten maken van het gas, daar waar mogelijk zouden we over moeten stappen op bijvoorbeeld aardwarmte. Minister Kamp wijst op de huidige noodzaak om het huidige gasnet te renoveren of zelfs te vervangen. Dit is volgens hem daarom een mooi moment om die netwerken klaar te maken voor het gebruik van aardwarmte. De herontwikkeling van gebieden en de renovatie van wijken biedt volgens hem een mooi moment om de warmtevoorziening moderner te maken en deze duurzamer vorm te geven.

Anders omgaan met de gasvoorraden
Hij wijst er daarnaast onder andere op dat we in de toekomst anders om zullen moeten gaan met de gasvoorraden die we tot onze beschikking hebben. De problemen in Groningen nemen steeds verder toe, terwijl de gasvoorraad aan de andere kant alleen maar verder afneemt. Het is daarom van belang dat we het gas in de toekomst anders in gaan zetten en we daar waar mogelijk gebruik maken van een alternatief dat ook op andere plaatsen in de grond zit.

Hybride warmtepompen en aardwarmte
De minister denkt onder andere aan het gebruik van geothermie, dat we ook wel kennen als aardwarmte. Daarnaast is hij erg te spreken over het gebruik van hybride warmtepompen in woningen. De beide methoden maken het mogelijk om de warmtevoorziening in bijvoorbeeld woningen op een meer duurzame wijze vorm te geven. Aardwarmte gebruiken we op dit moment al veel in de glastuinbouw, in combinatie met een warmte-koude-opslag is dit volgens hem ook in andere sectoren goed mogelijk. Wanneer we toch gas gebruiken zou het volgens de minister moeten gaan om hernieuwbare varianten, zoals het biogas of groen gas.

Door af te stappen van de standaard levering van het traditionele gas kunnen we volgens de minister tot 75% CO2-uitstoot voorkomen en kunnen we bovendien eenvoudig op energie besparen. Daarnaast wijst hij op de mogelijkheden voor duurzame koude, zoals uit meren en uit een warmte-koude-opslag. We kunnen er op die manier zowel in de winter als in de zomer voor zorgen dat we bijvoorbeeld woningen op temperatuur houden. De duurzame toepassing zorgt ervoor dat we minder gebruik hoeven te maken van het gas of bijvoorbeeld elektriciteit.

Plaats een reactie