ACM wil commerciële activiteiten van netwerkbedrijven inperken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil netwerkbedrijven waarschuwen zich binnen de energiemarkt tot hun kerntaken te beperken. Zij zetten de laatste tijd veel commerciële activiteiten op, die de leveringszekerheid volgens de autoriteit op den duur in het geding kunnen laten komen.

De ACM wijst onder andere op de situatie met betrekking tot de woningcorporaties, die hun commerciële activiteiten verder uitbouwden en daardoor op termijn in de problemen kwamen. Het is bekend dat netwerkbedrijven relatief goedkoop en gemakkelijk geld kunnen lenen voor commerciële activiteiten, al wil de ACM dus benadrukken dat ze ook andere factoren in hun overweging mee moeten nemen. ‘Als niet-rendabele investeringen moeten worden opgevangen uit de inkomsten uit de wettelijke taak, dan kan de leveringszekerheid in gevaar komen,’ aldus Remko Bos, directeur Energie van ACM. Hij zei dit tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, over de rol van de netwerkbedrijven in Nederland.

Duurzame energiemarkt met leveringszekerheid
Het is volgens de ACM onder andere van belang dat de netbeheerders zich vooral richten op hun kerntaak, om de energiemarkt in Nederland op een zo duurzaam mogelijke manier neer te kunnen zetten. De netwerkbedrijven hebben de wettelijke taak om elektriciteit en gas te transporteren, in ruil voor de transporttarieven die consumenten en bedrijven daarvoor betalen. Om een goede levering te kunnen bewerkstelligen dient er volgens de ACM sprake te zijn van gezonde concurrentie, zonder invloeden vanuit allerlei andere commerciële activiteiten. Die gezonde concurrentie drukt de tarieven en zorgt er bovendien voor dat de levering kwalitatief goed is en we op meer innovatie binnen de markt kunnen rekenen.

Focus op duurzaam maken energiemarkt
Volgens de ACM zouden de netbeheerders er bijvoorbeeld goed in doen zich vooral toe te leggen op het duurzamer maken van de energiemarkt. Zij kunnen bijvoorbeeld zorgen voor de aansluiting van meer windmolens en zonnepanelen, activiteiten die heel duidelijk een rol spelen binnen de totale energievoorziening. Dit valt daarom binnen de wettelijke taken van de netwerkbedrijven. Aan de andere kant zijn deze taken vaak minder lucratief dan overige commerciële activiteiten, waardoor netbeheerders in een aantal gevallen nu andere beslissingen nemen.

Tijdelijke taken voor netwerkbedrijven
De ACM geeft aan de andere kant aan dat het de ruimte voor tijdelijke andere taken voor de netwerkbedrijven niet weg wil nemen. In bepaalde gevallen kunnen de netbeheerders bepaalde maatschappelijk gewenste initiatieven oppakken, wanneer de markt daar (nog) niet voor kiest. Het is dan mogelijk om tijdelijk even buiten het wettelijke pakket aan diensten te treden. De ACM wil echter vooral aangeven dat het op structurele basis van belang is om goed na te denken over de eigenlijke taak en daar de nadruk op te leggen, om eventueel uit de hand gelopen projecten zoveel mogelijk voor te kunnen zijn.

Plaats een reactie