Frans en Brits gas bijna op

De Britse gasvoorraad zal zonder aanvoer vanuit het buitenland binnen 5 jaar op beginnen te raken. Hetzelfde geldt voor de voorraad van kolen en olie, waardoor Engeland  op zoek zal moeten naar alternatieve energiebronnen. De Fransen zullen al binnen ongeveer een jaar door de eigen voorraad fossiele brandstoffen heen zijn, waardoor het probleem daar nog veel nijpender is.

Afhankelijkheid van Noorwegen, Qatar en Rusland
Het Britse Global Sustainability Institute heeft onderzoek gedaan naar de huidige voorraden en het tempo waarin de Europese landen daar gebruik van maken. Op basis van de nieuwste cijfers komt het instituut tot de conclusie dat we in Europa snel afhankelijker zullen worden van bijvoorbeeld Noorwegen, Qatar en Rusland.

Het is van belang om er rekening mee te houden dat de cijfers uitgaan van een volledige afhankelijkheid van de eigen voorraden, zonder import vanuit het buitenland. Bovendien telt men alleen de bewezen voorraden mee, het is in bepaalde gevallen mogelijk dat er meer beschikbaar is of er nieuwe bronnen worden gevonden.

Enorme voorraad van Rusland
Rusland hoeft zich aan de andere kant totaal geen zorgen te maken, dit land beschikt nog over enorme voorraden op het gebied van gas, kolen en olie. Als de Russen het huidige tempo qua winning door blijven zetten heeft het land nog voor 50 jaar olie in de grond zitten, is er voor 100 jaar gas beschikbaar en zit er zelfs nog voor 500 jaar kolen in de grond. De onderzoekers willen daarmee aangeven dat Rusland een betrouwbare leverancier zou kunnen zijn, mits er op politiek vlak niet teveel spanningen ontstaan.

Duurzame energie
De onderzoekers raden de verschillende Europese landen aan om op grotere schaal in te zetten op bijvoorbeeld zonne- en windenergie. De Britse regering heeft onlangs echter besloten om juist flink te snijden in de subsidies die er beschikbaar zijn voor zonnepanelen en windmolenparken. Het is wat dat betreft de vraag of de overheid dit terug zal draaien en het land opnieuw meer in zal gaan zetten op de duurzame energiebronnen.

De Britse Conservatieven zijn voorlopig van mening dat de winning van schaliegas de tekorten aan kan gaan vullen, waardoor men de duurzame bronnen nog niet direct nodig heeft. Ook probeert Engeland de VS onder druk te zetten om meer gas naar het land te exporteren, waardoor men er de eigen voorraden op dit moment nog niet hoeft aan te spreken.

Plaats een reactie