Europese Energie Unie

De ontwikkeling van zonne-energie leidt in 2025 al tot een lagere prijs dan die voor olie en gas. Dat blijkt uit een onderzoek van het Fraunhofer Institute for Solar Energie Systems (ISE). Dit onderzoek wijst uit dat de kosten voor zonnestroom de afgelopen jaren al veel sneller gedaald zijn dan experts hadden verwacht. De kosten voor zonne-energie in centraal- en zuid-Europa zullen in 2025 nog slechts €0,04 – €0,06 per kilowattuur bedragen. Elektriciteit uit nieuwe steenkool- en gascentrales zal dan €0,05 – €0,10 per kilowattuur kosten, energie uit kerncentrales zelfs €0,11 per kilowattuur.

Conservatieve schattingen over zonne-energie
Binnen het onderzoek heeft men bewust gerekend met conservatieve schattingen, waardoor de kans bestaat dat de prijzen nog gunstiger uit zullen vallen. Bovendien heeft het onderzoeksbureau de mogelijkheid tot verdere innovaties niet meegerekend, waardoor de stroomprijs nog verder kan dalen. Uiteraard maakt dit onderzoek de positie van zonne-energie binnen de energiemix opnieuw sterker, waardoor het onder andere een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beleid van de Europese Unie op het gebied van energie.

Miljarenbesparing voor de Europese Unie
Die Europese Unie is momenteel hard op zoek naar mogelijkheden om miljarden te besparen op de energiekosten. Daarnaast wil de unie zorgen voor meer betrouwbare, duurzame en betaalbare energie. Een eerste plan bestaat uit het samenvoegen van de 28 afzonderlijke energiemarkten in de verschillende lidstaten. Door deze te integreren zou het mogelijk zijn om tot 40 miljard euro te besparen. Een daling van de stroomkosten bij bijvoorbeeld meer zonne-energie zou de besparing nog verder op kunnen laten lopen.

Meer keuzevrijheid en lagere energieprijzen
Uiteindelijk zijn het volgens de Europese Commissie vooral consumenten die van de integratie en ontwikkeling van zonne-energie kunnen profiteren. Dit resulteert uiteindelijk in lagere prijzen en meer keuzevrijheid. Er ontstaat meer concurrentie op de markt voor energie, waardoor de consument uiteindelijk een scherpe prijs betaalt en kan rekenen op een groot aantal aanbieders. Dit levert betrouwbaarheid en meer duurzaamheid op, in combinatie met de betaalbaarheid waar men in Europa graag voor zorgt.

Plaats een reactie