Energierekeningen zijn vaak onjuist

Volgens Vereniging Eigen Huis blijken Energierekeningen vaak fouten te bevatten die moeilijk te ontdekken zijn. Het gaat om bedragen van tien tot honderden euro’s. Hier moet iets aan gedaan worden vindt Cindy van de Velde, directeur van VEH. Zij roept het ACM (Autoriteit Consument en Markt) op om hiernaar een onderzoek in te stellen en maatregelen te nemen.

Energienota’s zijn vaak ingewikkeld opgesteld waardoor het voor de consument lastig te begrijpen is. Fouten in de rekening worden hierdoor niet opgemerkt. Indien onjuistheden wel opgemerkt worden door de consument, wordt degene vaak aan het lijntje gehouden door de energiemaatschappij.Belangenorganisaties geven al langere tijd aan dat het gemakkelijker moet worden om energienota’s te kunnen controleren. Echter tot op heden blijven er fouten gemaakt worden door verschillende energiemaatschappijen.We moeten ernaar streven dat er minder fouten gemaakt worden en dat nota’s overzichtelijk zijn zodat fouten gemakkelijker opgemerkt worden.

Hoe kan de consument fouten in de energienota’s achterhalen? De volgende tips kunnen helpen bij het ontdekken van fouten in de nota’s.

Is de energienota gelijk aan de offerte?
De vastgestelde kosten zijn terug te vinden in de offerte. Controleer altijd of deze tarieven daadwerkelijk gehanteerd zijn. Trek aan de bel bij je energieleverancier op het moment dat de tarieven op de nota en de offerte niet overeenkomen. 

Is de energiebelasting aftrekbaar?
Bij de vermindering van energiebelasting gaat het helaas regelmatig mis. Iedereen heeft recht op wat voorheen heffingskorting genoemd werd.

Waar moet je met het gebruik van zonnepanelen op letten?
Voor huishoudens die gebruik maken van zonnepanelen is het aan te raden om extra alert te zijn. Het kan namelijk zo zijn dat je meer energie aflevert dan verbruikt. Op de rekening staat in dit geval een bedrag van 0,00 euro maar moet een negatief getal zijn. De energiemaatschappij is genoodzaakt dit bedrag terug te keren of te verrekenen. Ook hier heeft u recht op aftrek van de energiebelasting.

Hoe weet ik wat het tarief voor gas is?
Niet. Dit is een duidelijk voorbeeld van een moeilijk te ontdekken fout in de nota. Bij het gebruik van weinig gas val je onder een ander tariefgroep. Dit is echter niet altijd terug te vinden op de energierekening.

Wat is een veel voorkomende fout in de nota’s?
Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek ook dat het aantal dagen per jaar niet altijd klopte. De kosten en de teruggaven werden met verschillende aantal dagen per jaar berekend. Dit resulteert in hogere kosten voor de consument.

Als een consument niet bewust is van veelvoorkomende fouten is het erg lastig om ze te constateren. Indien je een fout constateert of de energienota is onduidelijk, neem dan contact op met je energiemaatschappij en vraag om uitleg.

Plaats een reactie