Energieakkoord zorgt voor aanpassing regeerakkoord

Het energieakkoord dat op hoofdlijnen bereikt is zorgt voor een aanpassing in het regeerakkoord. Dat blijkt uit een bekendmaking van de Sociaal Economische Raad (SER). Het kabinet heeft samen met de werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties op hoofdlijnen een akkoord bereikt, waarin afspraken die de VVD en PvdA hebben gemaakt licht worden aangepast. In het regeerakkoord hebben de beide partijen opgenomen dat we in Nederland in 2020 16% duurzame energie op zouden wekken, dat is nu uitgesteld tot in 2023.

Ambitieus internationaal klimaatbeleid
Het regeerakkoord sprak van een ‘Ambitieus Internationaal Klimaatbeleid’, dat in 2050 moet leiden tot een energievoorziening die volledig duurzaam of klimaatneutraal is. In 2020 zou al 16% van alle energie duurzaam moeten worden opgewekt, maar dat tussenstation hebben de verschillende partijen nu met 3 jaar uitgesteld. Nederland zal desalniettemin moeten voldoen aan de Europese eis van 14%, die in 2020 bereikt dient te worden. Volgens de SER zullen de maatregelen leiden tot een forse lastenverlichting voor burgers en bedrijven, ten opzichte van de afspraken zoals die in het regeerakkoord stonden. Wat dat betreft lijkt er ook goed gekeken naar de kosten zoals die uiteindelijk op burgers en bedrijven worden afgewenteld.

Burgers en bedrijven
Burgers krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om belastingvoordeel te genieten, op het moment dat ze lokaal hernieuwbare energie op gaan wekken. Ze kunnen een coöperatief initiatief starten, waarmee ze bij kunnen dragen aan een meer duurzame energieopwekking in Nederland. Ook banken en beleggers hebben afspraken gemaakt, om het financieren van grote groene projecten gemakkelijker te maken. Het is op dit moment nog vaak lastig om de financiering voor de projecten rond te krijgen. Energiebedrijven zullen hun oude energiecentrales (jaren ’80) in een aantal gevallen sluiten, aangezien daar speciale voorwaarden voor zijn opgesteld. Deze maatregelen moeten er samen voor zorgen dat Nederland klaar is voor een meer duurzame toekomst.

Plaats een reactie