Energie-akkoord laat nog even op zich wachten

Er zal deze week nog geen energie-akkoord komen, zoals dat eerder wel was aangeven. De verschillende partijen aan tafel hebben meer tijd nodig om er met elkaar uit te komen. Ze hebben om een week uitstel gevraagd en hebben daarmee aangegeven dat zij op 12 juli met een akkoord naar buiten zullen komen. Dit bericht heeft de Sociaal Economische Raad (SER) naar buiten gebracht. Het zijn werkgevers, werknemers en milieuorganisaties die met elkaar om tafel zitten, om na te denken over de manier waarop ze toe gaan werken naar de 16% duurzame energie, zoals we die volgens het regeerakkoord in 2020 op dienen te wekken.

Onenigheid over bijstoken in kolencentrales
De werkgevers zijn van mening dat het vooral verstandig is om een belangrijk deel van de duurzame energie uit het bijstoken van biomassa in kolencentrales te halen. Hier zijn de milieuorganisaties het echter niet mee eens, zij zijn vooral van mening dat we op zee meer windmolens dienen te plaatsen. Wat dat betreft is de tijd nog niet rijp voor een akkoord en zal er eerst een passende oplossing gezocht moeten worden. Tot die tijd nemen de verschillende partijen nog even langer de tijd om het alsnog met elkaar eens te worden.

Meer tijd nodig
Het was eerder de afspraak dat er op 5 juli een akkoord op tafel zou liggen, maar de SER meldt nu dus dat dit niet haalbaar is. Bovendien werd eerder al bekend dat de werkgevers zelfs de doelstelling van 16% in 2020 los zouden willen laten, omdat deze niet haalbaar zou zijn. Zij zouden terug willen naar de Europese norm, van 14% in dat jaar. Zowel de minister van Economische Zaken (Henk Kamp) als de milieulobby willen echter graag vasthouden aan de 16% en alles in het werk stellen om dit voor elkaar te krijgen.

Plaats een reactie