Duurzaamheid vooral uit eigenbelang

Het lijkt erop dat duurzaamheid in Nederland vooral voortkomt uit een eigen belang. Men kiest voor duurzaam op het moment dat dit leidt tot een besparing op de kosten, of er andere persoonlijke voordelen mee kunnen worden behaald. De economische crisis die op dit moment huishoudt in Europa versterkt dit effect. Consumenten vinden het belangrijk dat ondernemingen op een duurzame manier blijven ondernemen, maar de persoonlijke verantwoordelijkheid lijkt de laatste tijd behoorlijk af te nemen, volgens het Dossier Duurzaam 2012: een grootschalig marktonderzoek van Intomart GfK, DDB en b-open.

Bedrijven dienen duurzaam te ondernemen
2 op de 3 Nederlanders (68%) is van mening dat bedrijven aandacht dienen te besteden aan het duurzaam ondernemen. In bijna alle onderzochte sectoren is de waarde die consumenten hieraan hechten echter iets gedaald en ook bij de aankoop van een product is het minder mee gaan wegen. Desalniettemin is een meerderheid van 56% nog altijd van mening dat deze aspecten de komende twee jaren een stuk belangrijker zullen worden. Het aantal mensen dat bewust duurzaam leeft is iets gedaald, maar de verwachting is dat dit in de toekomst weer toe zal nemen.

Recessie werkt negatief uit op duurzaamheid
Het is met name de recessie die er op dit moment voor zorgt dat veel mensen zichzelf een stuk minder verantwoordelijk voelen voor het vestigen van aandacht op duurzaamheid. Nu veel mensen alles door een financieel kritische bril bekijken lijkt de verantwoordelijkheid wat verder te worden afgestoten en zijn het de bedrijven die ervoor dienen te zorgen dat producten op een duurzame manier op de markt worden gebracht. Aan de andere kant vinden burgers duurzaamheid wel van belang, waardoor er met betrekking tot het aankoopgedrag een belangrijke paradox lijkt te bestaan.

Lager energieverbruik en kostenvoordelen
Consumenten zijn nog altijd te verleiden tot duurzame alternatieven, maar er dient dan wel sprake te zijn van een persoonlijke besparing. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een lager energieverbruik, of andere kostenvoordelen die er te behalen zijn. Met name binnen het witgoed en met betrekking tot auto’s lijken consumenten er op een zeer kritische manier naar te kijken. Ruim 6 op de 10 Nederlanders vindt de duurzaamheid een belangrijke factor wanneer het aankomt op de aanschaf van een van deze producten. Verder vindt men duurzaamheid ook van belang wanneer het aankomt op energie en elektrische apparaten, aangezien deze categorieën net achter de auto’s en het witgoed zitten.

Plaats een reactie