Doelstellingen duurzame energie vragen om flinke groei

In 2014 wekten we in Europa zo’n 28% van alle energie duurzaam op. Dat lijkt een goede prestatie, al voldoet het nog lang niet aan de gestelde normen voor 2020 en is de duurzame energie afkomstig uit een concentratie van 7 EU-lidstaten. Er is daarom nog voldoende werk aan de winkel, onder andere in Nederland zullen we hard moeten werken aan een meer duurzame economie. Dat is conclusie van Bernard Chabot, een franse specialist op het gebied van duurzame energie.

Iets meer dan een kwart duurzame energie
In 2014 werd er 848 tWh aan duurzame energie opgewekt, goed voor 28,1% van het totaal. Hiervan kwam 13% uit duurzame bronnen exclusief waterkracht. De grootste bijdragers waren energie uit wind (7,8%) en de zon (3%). Kernenergie was aan de andere kant goed voor 27,7% van alle energie en fossiele brandstoffen leverde een bijdrage van 42,4%. Dat geeft aan dat we daar nog altijd in grote mate van afhankelijk zijn, vooral kolen waren populair.

Concentratie in 7 EU-lidstaten
Het valt bovendien op dat de productie van duurzame energie plaatsvindt in slechts 7 EU-lidstaten, de overige landen maken hier nog weinig gebruik van. Voorop loopt Duitsland, dat goed was voor 27,9% van de duurzame energie. Spanje wist 15,4% op te wekken en ook Italië speelt met 10,8% een belangrijke rol. Er is wat dat betreft veel sprake van ruimte voor groei in de periode tot aan 2020, net als in de periode die daarop zal volgen. In Nederland wekken we pas 2,6% van de duurzame energie in heel Europa op, waardoor we op dit gebied flinke stappen kunnen maken.

Miljarden extra investeren
Het is volgens de Algemene Rekenkamer van belang om miljarden extra te investeren. We hebben de doelstelling om in 2020 14% van onze energie duurzaam op te wekken en in 2023 toe te werken naar 16%. In het huidige tempo lijkt dat echter niet te gaan lukken.

Te vroeg om in te grijpen
Minister Kamp van Economische Zaken vindt het op dit moment echter nog te vroeg om in te grijpen. Hij stelt dat we nog voldoende tijd hebben om de doelen te kunnen behalen. Hij wil eerst de resultaten van de evaluatie van het energieakkoord in 2016 afwachten, om aan de hand daarvan eventueel maatregelen te nemen.

Plaats een reactie