De transitie van energie in Nederland

In 2012 kwam men met het idee dat uiteindelijk Wocozon werd; een organisatie die zich richt op het leveren van duurzame energie voor bestaande woningen installeert, in samenwerking met lokale woon-instanties, zonnepanelen op de daken van sociale woningen in Nederland. De organisatie betaalt zelf de kosten en onkosten van de  zonnepanelen en blijft zo de volledige eigenaar van de panelen. De huur van zonnepanelen ligt op een aanzienlijk lager tarief dan de reguliere energiekosten. Bovendien, als de panelen meer energie produceren dan verwacht wordt, is de extra stroom gratis voor de huurders. Gedurende het contract blijft de stroomprijs ongeveer hetzelfde en uiteindelijk wordt er gemiddeld €100,- bespaard op de energiekosten van de huurders.

Het project van Wocozon onstond met een unieke wijze van financiering in Overijssel. Het Overijssels fonds mocht niet meer dan 50% van de projecten financieren en dit gaf het bedrijf Meewind de kans om hun tandje bij te dragen aan de lokale ontwikkeling en integratie van duurzame energie in de vorm van een lange termijn investering. Tegenwoordig is Wocozon al in vijf provincies actief en zij hopen voor 2017 al minimaal 5.000 woningen van zonnepanelen te voorzien.

In Heerhugowaard werd er in het afgelopen jaar een experiment uitgevoerd door netwerk-bedrijf Alliander en energiebedrijf Essent waar 200 bewoners aan deelnamen. De deelnemers kregen warmtepompen, elektrische boilers, zonschakelaars en brandstofcellen geleverd die dan werden beheerd door het energiebedrijf. Wanneer er te veel energie in de omloop dreigde te komen, werden de boilers aangezet en de zonnepanelen uitgeschakeld. In het geval van energie tekortkoming konden de bewoners stroom opwekken door gebruik te maken van de brandstofcel die gas omzet naar elektriciteit.

Alhoewel deze innovatieve technologie  en ondernemingen, vooral ten opzichte van de economie, nog redelijk jong zijn, is de toekomst van duurzame energie stukken dichterbij dan dat het lijkt. Een probleem dat al redelijk bekend is betreft de decentralisatie van het energie-netwerk. Met de opkomst van particuliere energie opwekking, met name zonnepanelen, zullen er drastische verandering moeten plaatsvinden omtrent het centrale energie-netwerk.

“Als huishoudens zich van het elektriciteitsnetwerk afkoppelen, betalen ze er ook niet meer aan mee. Dan krijg je de situatie dat rijke gezinnen een woning met panelen en een accu hebben, terwijl arme mensen blijven zitten met de kosten voor het netwerk,” aldus Pallas Agterberg, directeur strategie bij Alliander. Volgens Pallas hebben Duitsland en Denemarken al met zulke problemen te maken: “Daar bestaat de elektriciteitsrekening van gezinnen voor 90 procent uit overheidsheffingen. Dat bedrag komt terecht bij de armste gezinnen, omdat de rijkeren hun netwerkaansluiting opzeggen en zelfvoorzienend worden.”

Om dit te voorkomen, stelt Agterberg voor om iedere woning tot kleine energie centrales te maken, met stevige isolatie en zonnepanelen op het dak. Aangezien de rijkere gezinnen zonder twijfel van het centrale netwerk af zullen gaan, zal de overheid, in samenwerking met de energie leveranciers, maatregelen moeten toepassen die deze grootse transitie zo vlekkeloos mogelijk kunnen begeleiden.

Plaats een reactie