De energieprijsvergelijkers scoren voldoende tot goed

Prijsvergelijkers zijn volgens de NMa een goed instrument voor consumenten die willen overstappen van energieleverancier of energiecontract.

Betrouwbare en correctie informatie belangrijk
Steeds meer consumenten gebruiken vergelijkende websites om zich te oriënteren op de energiemarkt. De NMa vindt het daarom belangrijk dat deze websites betrouwbare en correcte informatie bieden. Tussen oktober 2010 en maart 2011 heeft de NMa met behulp van mysteryshoppers voor de tweede keer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van websites die tarieven en voorwaarden voor energie vergelijken.  

Mooie uitkomst
De energieprijsvergelijkers scoren voldoende tot goed in het onderzoek naar prijsvergelijkers dat de NMa heeft gepubliceerd. Ze zijn onafhankelijk en bieden consumenten aantrekkelijke aanbiedingen. Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa: “Dit is een mooie uitkomst; consumenten moeten immers op basis van correcte, duidelijke en vergelijkbare informatie een bewuste keuze kunnen maken voor hun energieleverancier”.

Goede prijsvergelijkers zijn vooral onafhankelijk
De kwaliteit van de verschillende vergelijkende websites werd getoetst aan vijf criteria: informatievoorziening, correctheid, onafhankelijkheid, keuzemogelijkheid en duurzaamheid. Als een website op alle vijf de criteria voldoende scoort, kan geconcludeerd worden dat deze website betrouwbaar en transparant is. Websites die zich onterecht voordoen als onafhankelijke prijsvergelijkers worden scherp in de gaten houden en zo nodig zal de NMa handhavend optreden om misleiding te voorkomen.

NMa roept op tot duidelijkheid
Consumenten weten vaak niet dat de jaarkosten slechts een indicatie zijn van de uiteindelijke kosten en alleen maar dienen als hulpmiddel om een vergelijking te maken. De uiteindelijke jaarrekening wijkt per definitie af van de geschatte jaarkosten uit het aanbod. De NMa pleit er daarom voor dat de websites de huidige benaming van ‘kosten per jaar’ of ‘te verwachten jaarkosten’ vervangen door een duidelijke benaming , die weergeeft dat het enkel gaat om een schatting . De  verantwoordelijkheid voor duidelijke actievoorwaarden en duidelijke contracten ligt vooral bij de energieleveranciers.

Bron: Consuwijzer

Plaats een reactie