Concurrentie gas vanuit Amerika

In Amerika is men er sinds enige tijd in geslaagd om op een economisch zeer interessante manier gas te winnen. Het gaat om schaliegas, dat men uit kleisteenlagen kan winnen, met behulp van speciale breektechnieken en injecties van chemicaliën. Dit zorgt ervoor dat de Amerikanen het gas op een gemakkelijke en heel voordelige manier kunnen winnen. Er bestaan ook in Nederland en de rest van Europa dergelijke kleisteenlagen, al zijn die vaak minder gemakkelijk te bereiken en heeft men hier te maken met een meer ingewikkelde procedure met betrekking tot vergunningen.

Spotgoedkoop Amerikaans gas
De prijs van het Amerikaanse gas is door het enorme aanbod praktisch gehalveerd, sinds 2010. Dat betekent dat het voor de wereldwijde opererende chemiebedrijven een stuk aantrekkelijker is geworden om in de VS nieuwe fabrieken neer te zetten, die daar vervolgens op een voordelige manier gas kunnen afnemen. Dat zou de Europese concurrentiepositie (en daarmee ook de Nederlandse) in gevaar kunnen brengen, waardoor er kritisch wordt gekeken naar de ontwikkelingen met betrekking tot het gas. De lagere energiekosten in Amerika kunnen ervoor zorgen dat men in Amerika een voorsprong kan nemen op de Nederlandse bedrijven.

Nederlandse mogelijkheden en economie
Ook in Nederland is het mogelijk om schaliegas te winnen, iets waar bovendien al aan gewerkt wordt. Het gaat over het algemeen echter om relatief kleine hoeveelheden, die bovendien niet gemakkelijk op een snelle en eenvoudige manier gewonnen kunnen worden. Het gas zit veelal in de buurt van dichtbevolkte gebieden en het is hier een stuk minder gemakkelijk om een vergunning te verkrijgen. Een flinke daling van de kosten voor het gas zit er hier helaas dus nog niet in. Dat neemt echter niet weg dat men er alles aan doet om de concurrentiepositie zo goed mogelijk op peil te houden.

Plaats een reactie