Burgers in Groningen gebruiken slim elektriciteitsnet

Bewoners van de Groningse Thomsomstraat lopen duidelijk voorop op het gebied van elektriciteit. Ze zijn aangesloten op een slim energienet, slaan energie op en leveren die vervolgens aan elkaar. Het is een proef die uit moet wijzen hoe we hier in de toekomst op een meer uitgebreide schaal gebruik van kunnen maken. Zodra we in Nederland zelf meer duurzame energie op gaan wekken wordt het immers van belang om deze energie op te slaan of op de juiste manier te verdelen.

Afstemmen van vraag en aanbod
Het gaat om het Power Matching Cityproject, waar men al in 2010 mee van start is gegaan, in de wijk Hoogkerk. De ‘slimme energiewijk’ in de Thomsonstraat vormt een tweede project binnen dit geheel. Het dient als een praktijkvoorbeeld, op basis waarvan we kunnen zien hoe het mogelijk is om het opwekken en afnemen van energie goed op elkaar af te stemmen is. In de tweede fase van het project zal men bovendien proberen om de techniek nog beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers. Het moet op die manier mogelijk zijn om toe te werken naar een situatie waarin de vraag en het aanbod goed bij elkaar passen.

Inzicht in het verbruik
Bewoners hebben bovendien de mogelijkheid om hun actuele verbruik af te lezen op een tablet. Daarnaast worden er automatisch warmtepompen geactiveerd, op het moment dat de zonnepanelen veel zonlicht om weten te zetten in elektriciteit. Het voordeel hiervan is dat andere gebruikers op dat moment kunnen rekenen op warm water. Minister Kamp van Economische Zaken heeft het project op 17 juni 2013 bezocht en liet daarmee duidelijk zien dat het ministerie achter het project staat. Het is bovendien de verwachting dat dergelijke projecten veel vaker voor zullen gaan komen, zodra we meer gebruik gaan maken van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Plaats een reactie