Herkomst biomassa niet altijd goed duidelijk

Het is niet altijd even goed duidelijk waar de biomassa vandaan komt, die we hier verstoken om op een duurzame manier energie op te wekken. We stoken de biomassa bij in de kolencentrales, om toe te kunnen werken naar de doelstellingen zoals het kabinet dat heeft. Biomassa is een belangrijke bron van duurzame energie, maar het is op dit moment niet duidelijk of alle biomassa ook daadwerkelijk op een duurzame manier beschikbaar komt.

Belangrijkste bron van groene stroom
Biomassa is de meest belangrijke bron van groene stroom, aangezien we er in Nederland 6% van alle elektriciteit mee opwekken. We doen dit vooral met houtpallets (en zaagsel, allerlei vormen vanGFT-afval) waarvan de herkomst niet altijd veen goed duidelijk is. 80% van de biomassa die we hier gebruiken is afkomstig uit het buitenland, waardoor het wel degelijk van belang is om hier goed naar te kijken. We mogen de stroom groen noemen, omdat hierbij de CO2-uitstoot deel uitmaakt van het Aardse systeem (koolstofcyclus). Het is daarbij uiteraard van belang om duurzaam te kappen en ook weer bomen terug te plaatsen op de plekken waar deze zijn verdwenen.

Goede en slechte biomassa
Biomassa bestaat in een aantal verschillende vormen, waardoor we kunnen spreken van zowel goede als slechte biomassa. Indien de pallets worden gemaakt van zaagsel en afvalhout in de bossen spreken we van goede biomassa, die we uitstekend kunnen gebruiken om energie op te wekken. Aan de andere kant zijn er ook landen (Rusland en andere voormalig Sovjet-republieken) waar per saldo bomen gekapt worden. Dit strookt niet met de duurzame idealen die we nastreven. Het is wat dat betreft de vraag of groene elektriciteit uit biomassa ook daadwerkelijk altijd zo groen is als we volgens de energieleveranciers dienen te geloven.

Plaats een reactie