10 jaar vrije energiemarkt in Nederland

Op 1 juli 2004 werd de energiemarkt in Nederland vrijgegeven, waarmee de overheid een belangrijke stap maakte. Hoe staan we er op dit moment voor, wat heeft de vrijmaking van de energiemarkt ons tot nu toe gebracht? We kunnen nu kiezen voor groene energie, we hebben een arsenaal aan aanbieders tot onze beschikking en ongeveer de helft van de consumenten is ten minste één keer overgestapt naar een andere energieleveranciers. Wat dat betreft lijkt de vrije energiemarkt in Nederland ons een aantal belangrijke voordelen te hebben opgeleverd.

Meer spelers op de energiemarkt in Nederland
Net na het vrijmaken van de energiemarkt waren er ongeveer 30 energieleveranciers in Nederland actief. Sindsdien hebben er diverse overnames en fusies plaatsgevonden, ook in combinatie met spelers vanuit het buitenland. Toch zijn er op dit moment zo’n 40 energieleveranciers beschikbaar, waardoor de keuze voor consumenten alleen maar is toegenomen. Het is met name de concurrentie op de energiemarkt die ervoor zorgt dat we voldoende te kiezen hebben en de tarieven scherp blijven.

Dit neemt aan de andere kant niet weg dat Eneco, Essent en Nuon samen nog altijd goed zijn voor 80% van de geleverde energie. Het zijn aan de andere kant de online vergelijkingssites en de energieveilingen die wat beweging in de markt brengen.

Hogere kosten door belastingen en heffingen
Er gaan regelmatig stemmen op die aangeven dat de energie de afgelopen 10 jaar flink duurder is geworden. Dat is echter maar een gedeelte van het verhaal, aangezien de energiekosten bestaan uit meer dan alleen die voor de geleverde stroom en de kubieke meters gas. Met name de energiebelastingen zijn de laatste jaren flink hoger geworden, naast bijvoorbeeld de kosten voor het vastrecht. Aan de andere kant is de heffingskorting al sinds 2009 niet meer aangepast, waardoor de kosten op hebben kunnen lopen.

Meer duurzame initiatieven
De energiemarkt heeft ons in vrije vorm de mogelijkheid geboden op grote schaal gebruik te gaan maken van duurzame energie. Inmiddels maakt 70% van de pakketten voor energie gebruik van groene stroom, wat ervoor zorgt dat steeds meer consumenten hier gebruik van maken. Eind vorig jaar maakte 63% van de Nederlanders hier gebruik van, waarbij de groene stroom vooral afkomstig is uit wind en biomassa uit Nederland, naast waterkracht uit Scandinavië.

Toekomst van de energiemarkt
Enkele jaren geleden startten verschillende energieleveranciers met de introductie van de slimme energiemeter, iets wat zij al voor 2020 hopen af te ronden. Daarnaast gaan we langzaamaan gebruik maken van een slimme thermostaat, waardoor we zowel qua stroomverbruik als verwarming meer inzicht krijgen in het verbruik en de kosten, om uiteindelijk te kunnen besparen. Daarnaast betalen we door middel van de energieheffingen automatisch mee aan een meer duurzame markt, waardoor de overheid hierin kan investeren. De kans is groot dat we over nog eens 10 jaar bijna uitsluitend gebruik maken van duurzame energie, waarbij we bovendien een goed beeld hebben van de momenten waarop en apparaten waarmee we veel energie verbruiken, om dit zo efficiënt mogelijk te doen.

Plaats een reactie