Zijn slimme meters wel zo slim?

Frank Leferink, hoogleraar aan de Universiteit van Twente, heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van slimme meters. Hieruit blijkt dat een groot deel van deze meters onbetrouwbaar zijn. De meterstand kan wel tot 582 procent boven het daadwerkelijke verbruik aangeven. Dit blijkt bij ongeveer 850.000 van de 3 miljoen huishoudens die over de slimme meters beschikken het geval te zijn. Dit komt door de pieken die bijvoorbeeld door het gebruik van telefoonopladers worden veroorzaakt. De slimme meters raken hierdoor in de war. Energiebeheerders geven aan dat deze informatie niet klopt. Alleen wanneer er zich ongebruikelijke situaties voordoen kan het zijn dat de slimme meter een onjuiste stand aangeeft.

Ook Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van energiebeheerders, heeft onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van slimme meters en komt met andere resultaten naar buiten. Netbeheer Nederland beweert dat slimme meters die tegenwoordig geplaatst worden betrouwbaar zijn. Het zijn de oudere modellen die gebreken hebben. Dit spreekt de uitslag van het onderzoek van hoogleraar Frank Leferink tegen. Ook de nieuwe meters zijn onbetrouwbaar, zegt hij.

Liesbeth van Tongeren, Kamerlid voor GroenLinks, vindt dat Netbeheer Nederland het probleem serieuzer moet nemen dan ze op dit moment doen. Consumenten mogen het vertrouwen in de slimme meters niet verliezen. De overheid streeft ernaar dat in het jaar 2020 alle huishoudens zijn voorzien van een slimme meter. De overheid vindt dat Netbeheer de plicht heeft om onbetrouwbare meters te vervangen en mag de consument niet voor deze kosten laten opdraaien.

Het controleren van een slimme meters kost veel geld. De kosten variëren tussen de 200 en 700 euro, afhankelijk van de energiemaatschappij. Blijkt de meter niet defect te zijn, dan draait de consument voor deze kosten op. Consumenten zijn vaak niet op de hoogte van de gebreken of willen geen geld uitgeven aan een controle. Daarnaast heeft een controle vaak weinig zin. De consumentenbond eist dat er een degelijk onderzoek komt naar de betrouwbaarheid van slimme meters en een voorstel om het probleem op te lossen. Het is de bedoeling dat mensen enthousiast zijn over het gebruik van slimme meters en niet het vertrouwen verliezen.

Plaats een reactie