Technici gezocht: netbeheerders kunnen vraag naar nieuwe aansluitingen niet aan

Een nieuw huis kopen is voor vele gezinnen een droom. Zeker nu de economie aantrekt, de werkloosheid afneemt en de lonen stijgen, is het kopen van een nieuwbouwhuis voor steeds meer mensen mogelijk. Maar dat zorgt weer voor problemen, bij onder meer netbeheerders.

Je zou verwachten dat als je een huis koopt, je erin kan als het is afgebouwd. Maar de realiteit voor veel nieuwbouwkopers is dat ze regelmatig nog lange tijd moeten wachten. Vanwege de toenemende stijging aan nieuwbouwhuizen zijn er meer gas en elektra-aansluitingen nodig. Een behoefte waarin bij lange na niet altijd voorzien kan worden, zo blijkt.

Het grote probleem zit hem in het feit dat netbeheerders niet genoeg technici ter beschikking hebben die in staat zijn de zogeheten ´nutsaansluitingen´ op een huis aan te sluiten. Zodra dergelijke aansluitingen niet zijn verzorgd, mag een huis niet worden opgeleverd, omdat het volgens de wet onbewoonbaar is. De wettelijke termijn, die stelt dat een netbeheerder maximaal 18 weken heeft na aanvraag om een nieuwbouwwoning van gas en elektra te voorzien, lijkt maar zelden gehaald te worden.

Eén van de netbeheerders die kampt met vertraging bij het verzorgen van nieuwe nutsaansluitingen is Alliander. Zij noemt de groeiende economie als achterliggende oorzaak, en het feit dat er dus te weinig opgeleide technici zijn die dergelijke aansluitingen kunnen verzorgen. Bij het bedrijf wordt aangestipt dat netbeheerders niet de enige zijn die de vraag naar nieuwe aansluitingen niet altijd aankunnen, ook onder andere waterbedrijven zouden met het probleem kampen. Alliander zit zelfs zo erg met de handen in de haar dat ze naar eigen zeggen ´Syrische vluchtelingen in de bedrijfsschool hebben opgeleid´ om het tekort aan personeel en de enorme vraag naar nieuwe aansluitingen om te vangen.

In de tussentijd zijn het vooral de kopers van nieuwbouwhuizen die de dupe zijn van het tekort aan technici. Omdat de oplevering van het huis soms wel tot maandenlang wordt uitgesteld, moet er huur worden betaald voor een tijdelijke woning, moeten leveranciers worden afgezegd en in het geval van grote verhuizingen moeten er oplossingen voor werkafspraken, reistijden en schoolgaande kinderen worden gezocht. Deze kosten kunnen uiteraard op niemand worden verhaald, en vanwege de ruime termijnen in de bouwcontracten kan er ook weinig verdere actie worden ondernomen. Het enige wat bijvoorbeeld Alliander aanraadt aan hun klanten is netbeheerders zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van de behoefte aan een nieuwe aansluiting, zodat de netbeheerder in kwestie op de vraag kan anticiperen en ervoor kan zorgen dat er zo min mogelijk vertraging in de levering zit.

Plaats een reactie