Rotterdam krijgt uniek warmtenet

Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessins, heeft van Warmtebedrijf Rotterdam een megaopdracht gekregen. Het bedrijf gaat in de regio Rotterdam een warmtenet ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Het warmtenet is bedoeld om de restwarmte die vrijkomt uit het Rotterdamse havengebied via een pijpleiding transporteren naar Rotterdam-Zuid.

50 duizend huishoudens

In de Rotterdamse havens komt een grote hoeveelheid warmte vrij bij de diverse industriële processen. Met deze restwarmte wordt nu niets gedaan, het verdwijnt in de lucht of het wordt geloosd in het water. Deze restwarmte kan heel goed gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verwarmen van huizen of bedrijven. Door het aanleggen van een leidingnet dat bestaat uit een 26 kilometer lange pijpleiding met allerlei bijbehorende installaties kan dit een hoeveelheid duurzame energie opleveren ter grootte van het warmteverbruik van wel 50 duizend huishoudens.

Medio 2013 gereed

De werkzaamheden beginnen dit voorjaar en zullen ongeveer anderhalf jaar tijd in beslag nemen. De leiding begingt bij de afval- en energiecentrale van Van Gansewinkel en loopt tot aan het Maasstad Ziekenhuis. De leiding doorkruist allerlei spoor-,  auto- en waterwegen, zoals de Oude Maas, de A15 en de Maas- en Rijnhaven. Het leidingnet wordt zo aangelegd dat langs de gehele route ook andere bedrijven hun warmte kunnen afnemen of leveren

CO2-reductie

Omdat met dit warmtenet straks veel individuele, gasgestookte verwarmingsketels overbodig zijn kan de CO2-uitstoot aanzienlijk worden verlaagd. De gemeente Rotterdam heeft uitgerekend dat het jaarlijks een reductie van 70 tot 80 kiloton kan opleveren. Dit past prima binnen de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative.

Rotterdam Climate Initiative

Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) is een ambitieus klimaatprogramma waarin vier partijen, onder ambassadeurschap van Ruud Lubbers, een unieke samenwerking zijn aangegaan: de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs. De doelstelling van het RCI is de meest ambitieuze van Nederland: vijftig procent minder CO2 in 2025 t.o.v. 1990, voorbereiding op klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie.

Bron: energienieuws.info en rotterdamclimateinitiative.nl

Plaats een reactie