Overheid int meer energiebelasting ondanks afschaffen kolenbelasting

Het CBS publiceerde op 14 augustus jl. een nieuwsbericht over de inkomsten uit milieu- en energiebelasting van de overheid. Hierin kwam naar voren dat de geïnde energiebelasting in 2016 €5 miljard bedroeg, tegenover ruim €4.5 miljard in 2015. Dat is een stijging van meer dan 10%, terwijl de kolenbelasting vorig jaar is afgeschaft. De afschaffing van de kolenbelasting leed tot een vermindering van €192 miljoen aan inkomsten voor de overheid, namelijk van €195 miljoen in 2015 naar €3 miljoen in 2016.
Toch stegen de overheidsinkomsten uit milieubelastingen en heffingen over het totaal genomen. Huishoudens betaalden vorig jaar €16.5 miljard en energieproducenten ongeveer de helft met €8.7 miljard.

Grootverbruikers betalen minder voor hun stroom en de belastingen die daarop geheven worden dan huishoudens en andere kleine verbruikers. Er geldt een bulk-korting, ook voor de belastingen. Het lijkt er dan ook op, dat het vooral de huishoudens zijn die bijdragen aan de ruim 10% meer geïnde energiebelasting. Dat is nadelig en vreemd, aldus de Rijt, oprichter van platform voor duurzaam ondernemen Klimaatplein. Door de kortingen bij grootverbruik, is het voor de grootverbruikers economisch minder aantrekkelijk te investeren in energiebesparende maatregelen.

Plaats een reactie