Duurzame energie verovert harten van burgers

Duurzame energie weet steeds meer burgers aan te spreken, mede dankzij de betere informatievoorziening en de mogelijkheid te participeren. Initiatieven van bijvoorbeeld de TU Delft, de gemeente Nijmegen en op Schiermonnikoog laten zien dat de tijd rijp is voor meer schone energie in Nederland, waar we samen aan kunnen werken. De doelstelling is voor iedereen anders, al is het uiteindelijk natuurlijk interessant om net als in Duitsland voor meer dan 100% hernieuwbare energie te zorgen.

Gratis cursus zonne-energie van de TU Delft
De TU Delft organiseert binnenkort opnieuw een gratis cursus zonne-energie, zoals het dat eerder ook al eens deed. Vorig jaar vond de eerste Massive Open Online Course (MOOC) op dit gebied plaats, waarvoor maar liefst 42.000 deelnemers zich inschreven. De MOOC wordt aangeboden via EdX, een online leerplatform dat wordt aangeboden door de Amerikaanse universiteit MIT.

De TU Delft zorgt voor een gratis cursus, die bij goed gevolg daadwerkelijk zal leiden tot een certificaat voor MOOC zonne-energie. Vorig jaar behaalde 3.000 van de 42.000 deelnemers dit certificaat. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien weinig, maar is zeer positief volgens de TU. Normaal gesproken studeren er ieder jaar namelijk maar 60 studenten af binnen dit vakgebied. Bovendien heeft een groot deel van de deelnemers in ieder geval enige informatie over zonne-energie opgenomen, waardoor het bredere onderwerp duurzame energie beter in de belangstelling is komen te staan.

Inspraak in Nijmegen
Ook in Nijmegen is men overtuigd van het idee dat bijvoorbeeld inwoners en ondernemers mee dienen te praten over duurzame energie, om samen tot geschikte oplossingen en een effectieve aanpak te kunnen komen. Zij spreken daar met experts op het gebied van een duurzamer woon- en werkklimaat, bijvoorbeeld om advies in te winnen over het besparen van energie, of het duurzaam opwekken daarvan. Dit is onder andere mogelijk door gebruik te maken van zonnepanelen, of meer isolatie.

Nijmegen is bovendien van start gegaan met de campagne Energieplein Nijmegen. De gemeente zoekt hiervoor echte aanpakkers, die op zoek gaan naar andere inwoners om de huizen samen energiezuiniger te maken en daarmee te zorgen voor een lagere energierekening. Het is een project waarbij Bas Wieringa, specialist in duurzaamheid, samenwerkt met de gemeente en NoviaVolta, een energiecollectief uit Nijmegen.

Duurzaam energie opwekken op Schiermonnikoog
Dat de duurzame energie door heel het land meer aandacht krijgt blijkt wel uit het feit dat men ook op Schiermonnikoog in het noorden van Nederland een energiecoöperatie heeft opgericht. Het gaat om ‘De Sintrale’, die duurzame energie in gaat kopen en deze daarnaast zelf op kan gaan wekken. Bovendien wil de coöperatie haar leden gaan adviseren over het besparen van energie, om hier meer duurzaam mee om te gaan en de energierekening te drukken. De komende maanden gebruikt het bestuur om een plan uit te werken om op het eiland zonne- en windenergie op te gaan wekken, om het eiland uiteindelijk zelfvoorzienend te kunnen maken.

Meer dan 100% hernieuwbare energie in Duitsland
Ondanks de groeiende interesse in duurzame energie in Nederland kunnen we nog altijd niet tippen aan de resultaten die onze oosterburen behalen. In Duitsland is de deelstaat Sleeswijk-Holstein er bijvoorbeeld in geslaagd het punt te bereiken waarop er eventueel hernieuwbare energie geproduceerd wordt, als wat men aan de andere kant afneemt. Dit doel wist de naburige deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren al eerder te bereiken. De beide deelstaten hebben bovendien het voornemen om meer te gaan produceren dan de eigen behoefte, waardoor ze meer dan 100% hernieuwbare energie op kunnen leveren en volledig afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en andere traditionele bronnen.

Plaats een reactie